Superman
Superman
Smokey hengst, geboren 26 april 2023
Kiki Dee x Lex v. 't Veld
Siepp
Siepp
Vos hengst, geboren 28 april 2023
Wietske x Leff v.d. Vorstenbern
Sepp
Sepp
Vos hengst, geboren 1 mei2023
Fay x Leff v.d. Vorstenbern
Svenn
Svenn
Bruine hengst, geboren 10 mei 2023
Meghan x My manifesto v. Nuwelant
Shiva
Shiva
Vos merrie, geboren 26 mei 2023
Lizz x Nestor v. Stal van Aschberg
Scotty
Scotty
Bruine merrie, geboren 7 juni 2023
Lynn x Wesley v. Stal van Aschberg
Stitch
Stitch
Vos hengst, geboren 14 juni 2023
Patricia x Leff v.d. Vorstenbern
Suzie
Suzie
Bruine merrie, geboren 5 juli 2023
Milou x My manifesto v. Nuwelant
Roxy
Roxy
Mushroom merrie, geboren 10 mei 2022,
Rasja x Menno v.h. Kruispunt
Royce
Royce
Zwart hengst, geboren 10 mei 2022,
Gitske x Lex van 't Veld
Rocketman
Rocketman
Smokey hengst, geboren 23 mei 2022,
Kiki Dee x Lex van 't Veld
Raff
Raff
Vos hengst, geboren 27 mei 2022,
Gighi x Leon v.d. Neerzink
Qwynn
Qwynn
Vos merrie, geboren 28 mei 2022,
Lynn x Leon v.d. Neerzink
Razzle
Razzle
Vosbonte hengst, geboren 8 juni 2022,
Lizz x Xeno v.d. Gathe
Revy
Revy
Vos hengst, geboren 23 juni 2022
Kaya x Leon v.d. Neerzink
Pippa
Pippa
Vos merrie, geboren 15 mei 2021,
Barones x Leff v.d. Vorstenbern
Prinz
Prinz
Vos hengst, geboren 21 mei 2021,
Patricia x Leff v.d. Vorstenbern
Patzer
Patzer
Vos hengst, geboren 24 mei 2021,
Wietske x Leff v.d. Vorstenbern
Pleuny
Pleuny
Vos merrie, geboren 25 mei 2021,
Kaya x Leon v.d. Neerzink
Pommelien
Pommelien
Vos merrie, geboren 27 mei 2021,
Issey x Kadjar v. Vredehof
Pazco
Pazco
Vos hengst, geboren 12 juni 2021,
Fay x Leff v.d. Vorstenbern
Penny Lane
Penny Lane
Smokey merrie, geboren 25 juni 2021,
Kiki Dee x Lex van 't Veld
Olina
Olina
Zwarte merrie, geboren 28 april 2020,
Gitske x Gepetto v. stal van Aschberg
Odyva
Odyva
Vos merrie, geboren 2 mei 2020,
Amazing x Hercules v. stal Nic-Clau
Ophira
Ophira
Bruine merrie, geboren 7 mei 2020,
Gighi x Hercules v. stal Nic-Clau
Ody
Ody
Vos merrie, geboren 15 mei 2020,
Rasja x Sietse v. Vries
O'Malley
O'Malley
Vos hengst, geboren 18 juni 2020,
Issey x Kadjar v. Vredehof
Nard
Nard
Vos hengst, geboren 13 april 2019,
Barones x Garant v.d. Mortel
Niro
Niro
Zwarte hengst, geboren 23 april 2019,
Gitske x Gepetto v. stal van Aschberg
Nowie
Nowie
Vos merrie, geboren 1 mei 2019,
Wietske x Garant v.d. Mortel
Nash
Nash
Bruine hengst, geboren 3 mei 2019,
Amazing x Hercules v. Stal Nic-Clau
Noxx
Noxx
Vos hengst, geboren 16 mei 2019,
Gighi x Hercules v. Stal Nic-Clau
Neya
Neya
Vos merrie, geboren 2 juni 2019,
Fay x Garant v.d. Mortel
Mr. Grey
Mr. Grey
Zwarte hengst, geboren 13 april 2018,
Erona x Gepetto v. stal van Aschberg
Mimi
Mimi
Vos merrie, geboren 13 april 2018,
Rasja x Garant v.d. Mortel
Macklemore
Macklemore
Zwarte hengst, geboren 25 april 2018,
Gitske x Gepetto v. stal van Aschberg
Meghan
Meghan
Vos merrie, geboren 29 april 2018,
Amazing x Garant v.d. Mortel
Mattie
Mattie
Vos hengst, geboren 8 mei 2018,
Barones x Garant v.d. Mortel
Maddy
Maddy
Vos merrie, geboren 12 mei 2018,
Patricia x Garant v.d. Mortel
Milou
Milou
Vos merrie, geboren 24 mei 2018,
Gighi x Garant v.d. Mortel
Milly
Milly
Vos merrie, geboren 2 juni 2018,
Cyra x Garant v.d. Mortel
Meadow
Meadow
Vos hengst, geboren 17 juni 2018,
Fay x Garant v.d. Mortel
Lynn
Lynn
Vos merrie, geboren 12 april 2017,
Barones x Fantom v. stal van Aschberg
Leff
Leff
Vos hengst, geboren 26 april 2017,
Amazing x Fantom v. stal van Aschberg
Lizz
Lizz
Vos merrie, geboren 1 mei 2017,
Wietske x Sieger v. Vries
Lexx
Lexx
Vos hengst, geboren 11 mei 2017,
Rasja x Shakira v.d. Buske
Kensington
Kensington
Vos hengst, geboren 3 mei 2016,
Barones x Fantom v. stal van Aschberg
Kygo
Kygo
Vos hengst, geboren 7 mei 2016,
Cyra x Shakira v.d. Buske
Kaya
Kaya
Vos merrie, geboren 14 mei 2016,
Amazing x Fantom v. stal van Aschberg
Krack P.
Krack P.
Vos hengst, geboren 16 mei 2016,
Patricia x Oniel L.H.
Kiki Dee
Kiki Dee
Palomino merrie, geboren 23 juni 2016,
Rasja x Shakira v.d. Buske
Issey
Issey
Vos merrie, geboren 8 mei 2015,
Barones x Tornado v. Stal van Aschberg
Jérome
Jérome
Vos hengst, geboren 10 mei 2015,
Cyra x Tom v. Veldhuizen
Johnson
Johnson
Palomino hengst, geboren 6 juni 2015,
Rasja x Shakira v.d. Buske
Joy
Joy
Vos merrie, geboren 12 juni 2015,
Amazing x Oniel L.H.
Jagger
Jagger
Vos hengst, geboren 19 juni 2015,
Patricia x Oniel L.H.
J'united
J'united
Vos hengst, geboren 2 juli 2015,
Wietske x Sieger van Vries
Jinte
Jinte
Zwartroan merrie, geboren 3 juli 2015,
Erona x Kotonofico v. stal Brammelo
Hylke
Hylke
Vos merrie, geboren 28 april 2014,
Amazing x Another Color v.d. Amstelhof
Hardwell
Hardwell
Vos hengst, geboren 17 mei 2014,
Rasja x Tom van Veldhuizen
Hickstead
Hickstead
Vos hengst, geboren 15 juni 2014,
Cyra x Tom van Veldhuizen
Gighi
Gighi
Vos merrie, geboren 18 april 2013,
Amazing x Tom v. Veldhuizen
Gitske
Gitske
Zwarte merrie, geboren 12 mei 2013,
Wietske x Sergeant v.d. Kleine Tip
Gentle
Gentle
Vos merrie, geboren 17 mei 2013,
Rasja x Tom v. Veldhuizen
Gizzi
Gizzi
Vos merrie, geboren 11 juni 2013,
Barones x Tom v. Veldhuizen
Glow
Glow
Vos merrie, geboren 20 juni 2013,
Cyra x Tom v. Veldhuizen